Elektro Čepon Elektroinstalacije

Elektroinstalacije Elektro Čepon

Izdelujemo in obnavljamo elektroinstalacije, pri tem pa tudi poskrbimo za avtomatizacijo elektro inštalacije.

 • izdelava elektro inštalacije na novo gradnjah

 • obnova elektro instalacije

 • menjava talilnih varovalk z avtomatskimi

 • izdelava zunanjih elektro priključkov

 • Izdelava šibkotočnih inštalacij (računalniška omrežja, TV omrežja, alarmni sistemi,...)

 • Montaža in programiranje alarmnega sistema.

 • Avtomatizacija elektro inštalacije (Gsm moduli, programiranje krmilnikov, regulacija 3 faznega motorja z frekvenčnim regulatorjem,..)

Naše podjetje se ukvarja s klasičnimi elektroinštalacijami kot tudi z ostalimi sklopi modernih elektroinstalacij, ki so potrebne za sodoben način bivanja.

Včasih je bila elektroinštalacija neprimerno skromnejša, kot je to sedaj

Zaradi tega uporabniki velikokrat pridejo do zaključka, da je potrebno obstoječo inštalacijo posodobiti in dograditi.

Zato je toliko bolj pomembno, da ima vsak graditelj jasno predstavo o tem, kakšno opremo potrebuje in za kakšen namen se bo oprema v objektu na koncu uporabljala.
Med to opremo spadajo tudi alarmni sistemi, video nadzor, računalniška omrežja, inštalacije za domofon, krmiljenje ogrevalnih naprav, daljinski vklopi vgrajenih naprav in podobno. Vse naštete naprave zahtevajo usklajeno vgradnjo in v strokovnem smislu po zahtevnosti vsekakor presegajo klasične elektroinštalacije.

Naše podjetje je usmerjeno predvsem v izvajanje modernih elektroinštalacij, ki celovito pokrijejo zahteve sodobnih uporabnikov. Prednost hkratne vgradnje vseh inštalacij je tudi v tem, da se že med samo gradnjo lahko izvede vsa predpriprava za bodoče inštalacije in ni potrebno teh naknadno vgrajevati, ko so dela že končana.
Poleg tega naročniku ni potrebo iskati različna podjetja za izvedbo teh specialnih inštalacij.

Poudarek na kvaliteti

Podjetje daje poseben poudarek vgradnji kvalitetnih materialov in komponent, kajti le taki materiali lahko ob kvalitetni izvedbi zagotavljajo dolgotrajno in zanesljivo delovanje elektroinštalacije.
Varno delovanje elektroinštalacije nedvomno odtehta nekoliko višje stroške za nabavo najboljših materialov.

V podjetju se stalno izobražujemo pri renomiranih dobaviteljih, katerih namen je tudi optimalno montirana oprema in s tem tudi pridobljene reference.

Držimo se smernic

Pri novogradnjah izvajamo dela po projektni dokumentaciji in tudi zagotavljamo vse ustrezne certifikate in dokazila o kakovosti vgrajene inštalacije za tehnični pregled. Pri adaptacijah pa je najbolje, da naročnik predhodno naroči izvedbo projekta izvedenih del.
Podjetje izvaja dela izključno za končne naročnike. Razpolagamo z najsodobnejšo opremo, ki zagotavlja izvedbo del v optimalnih terminih.

Pri novogradnjah začnemo že pri zagotovitvi varnega dostopa do električne energije na gradbišču.
Izvesti je potrebno tudi kvalitetno ozemljitev bodoče inštalacije. Med izvajanjem betonskih del polagamo v konstrukcijo inštalacijske cevi. Ko so gotova groba gradbena dela, se začnejo glavna inštalacijska dela v zidovih in po finalnih gradbenih delih se v cevi uvleče ustrezne vodnike in zmontira zaščitno opremo. Zaključna montaža elektro opreme se izvede po koncu zaključnih gradbenih del.

Pri adaptacijah, ko se zamenjuje in dograjuje dotrajana elektroinštalacija, je potrebno najprej varno odstraniti staro inštalacijo in po želji naročnika vgraditi novo inštalacijo.
  Navigacija

  Povpraševanje


  Pošlji >>